X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Anafiadau Troseddol a’r Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol


Gallwn gynnig cyngor a chymorth i unigolion di-fai sydd wedi dioddef trosedd treisgar. Gall hawliadau ddigwydd pan fydd unigolyn wedi dioddef anaf corfforol neu feddyliol (neu’r ddau) o ganlyniad i drosedd treisgar yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Gall unigolyn hefyd wneud hawliad pan fydd ef/hi yn un o ddibynyddion a/neu berthnasau agos unigolyn sydd wedi marw o ganlyniad i drosedd treisgar. Mae trosedd treisgar yn cynnwys digwyddiadau o ymosod (corfforol a rhywiol), clwyfo, os cawsoch eich anafu o ganlyniad uniongyrchol i drosedd llosgi bwriadol, os bu ymgais fwriadol i’ch gwenwyno ac os cafodd anifail ei ryddhau arnoch yn fwriadol gyda’r bwriad o achosi anaf i chi.

Mae terfyn amser o 2 flynedd ar gyfer cyflwyno hawliad am anafiadau troseddol gyda’r Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol ynghyd â gofynion penodol o ran adrodd am y drosedd.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.