X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Anghydfodau Profiant


Rydym yn gallu cynghori a chynrychioli mewn perthynas â’r canlynol:

* Os oes hawliadau bod yr ewyllys yn annilys, er enghraifft honiad nad oedd y cymynnwr yn medru gwneud ewyllys neu os amheuir bod trydydd parti wedi dylanwadu’n ormodol ar y cymynnwr wrth iddo wneud yr ewyllys;
* Hawliadau gan fuddiolwyr wedi’u siomi’n unol â Deddf Etifeddiaeth (Darparu ar gyfer Teulu a Dibynyddion) 1975;
* Cael gwared ag ysgutorion ac ymddiriedolwyr dan amgylchiadau priodol;
* Cywiro ewyllys.

Mae ein cyfreithwyr yn brofiadol o ran cychwyn ac amddiffyn y gweithredoedd hyn. Mae ein tîm Sifil a’n tîm Cleientiaid Preifat yn cydweithio’n agos er mwyn datrys anghydfodau mewn modd effeithiol heb fod yn wrthwynebus.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.