X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Catrin Williams

Catrin Williams

Paralegal

Ymunodd Catrin ag Allington Hughes ym mis Medi 2015 fel cynorthwyydd paragyfreithiol yn yr adran prynu a gwerthu tai.

Cyn cwblhau’r cwrs Ymarfer Cyfreithiol yng Nghaer yn 2015, graddiodd o Brifysgol Caerdydd gyda gradd yn y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn 2014.

Mae Catrin yn rhugl yn y Gymraeg, ac yn fwy na bodlon i siarad neu gynghori’r drwy’r Gymraeg.

Bydd Catrin yn cael ei hyfforddi yn ein swyddfa yn Wrecsam cyn iddi ymuno â’r adran Gosod a Symud tŷ yn ein swyddfa yn Llanrwst.

Gellir cysylltu ac Catrin Williams ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.