X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Clinigau Cyfreithiol Rhad ac am Ddim


Mae Allington Hughes yn cynnal nifer o gymorthfeydd taro heibio rhad ac am ddim gydol yr wythnos waith.

Mae'r gwasanaeth yn darparu ymgynghoriad cychwynnol am ddim gydag arbenigwr mewn maes penodol, fel y gallwch holi rhai cwestiynau a dod i wybod ychydig mwy am eich ymholiad cyfreithiol.

Mae ein cymorthfeydd yn gweithredu ym mhob un o'n tair swyddfa bob wythnos ar yr amseroedd canlynol:

Swyddfa Wrecsam

Bob Dydd Llun 9.30am - 12.30pm, cymorthfa daro heibio rhad ac am ddim ar Gyfraith Teulu a Tai.

Swyddfa Caer

Bob Dydd Llun 9.30am - 12.30pm, cymorthfa daro heibio rhad ac am ddim ar Gyfraith Teulu.

Marchnad Da Byw Y Trallwng

Dydd Llun cyntaf bob mis yn swyddfa NFU Cymru 9.30yb-12.30yp Fe allai fod yn fuddiol i ffonio o flaen llaw i drefnu apwyntiad, ond mae rhwydd hynt i chi daro i mewn yn ystod yr amseroedd penodedig.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.