X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cyfryngu a Cyfraith Gydweithredol

Cyfryngu

Mae’r Cyfarwyddwr a’r Gweithredydd Cyfreithiol Siartredig Alison Stace yn Gyfryngwr Achrededig. Gall Alison weld cleientiaid yn ein swyddfeydd yn Wrecsam, Caer a Llanrwst ar gyfer materion sifil.

Mae cyfryngu yn ffordd allweddol o leihau costau cyfreithiol, a bydd yn lleihau'r difrod emosiynol yn ogystal â'r difrod ariannol i unigolion o ganlyniad i achosion Llys hir. Gyda ffioedd llys yn cynnyddu’n sylweddol yn ddiweddar nid yw'n syndod bod mwy a mwy o bobl yn dewis symud ymlaen â materion trwy gyfryngu.

Os hoffech drafod y defnydd o Gyfryngu yn eich achos chi, cysylltwch ag Alison Stace ar 01978 291 000 neu e-bostiwch [email protected]

Cyfraith Gydweithredol

Nôd Cyfraith Gydweithredol yw datrys anghydfodau Priodasol heb ddefnyddio’r Llys. Mae cyfres o gyfarfodydd rhwng y partïon a'u cynrychiolwyr cyfreithiol yn digwydd, gyda'r bwriad o ddod i gytundeb. Yna caiff y cytundeb ei gyflwyno i'r Llys i'w gymeradwyo a’i ymgorffori mewn Gorchymyn Cydsynio. Os na fydd cytundeb yn bosibl, mae'n rhaid i'r partïon geisio Cyfreithwyr newydd cyn cychwyn unrhyw achos Llys. Mae'r broses hon ond yn addas mewn achosion lle mae’r ddau barti wedi ymrwymo i ddatrys eu hanghydfod ariannol mewn modd nad yw’n wrthwynebus. Gall Cyfraith Gydweithredol wneud ysgariad yn broses llawer mwy adeiladol , ac yn llai dirdynnol . Gall fod o fudd arbennig i'r rhai sydd â phlant, gan fod yn rhaid iddynt barhau i gael perthynas y tu hwnt i'r ysgariad .

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn cyfraith teulu, roedd Racel Wynn Jones ymhlith y pedwar Cyfreithiwr cyntaf yng Ngogledd Cymru i hyfforddi ar gyfer Cyfraith Gydweithredol.

Os hoffech drafod y defnydd o Cyfraith Gydweithredol yn eich achos chi, cysylltwch â Rachel Wynn Jones ar 01978 291 000 neu e-bostiwch [email protected].
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.