X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Allington Hughes Law

Wedi’n sefydlu yn Wrecsam ers 1826, rydym yn falch o’n cefndir yng nghalon y gymuned, ynghyd ac ethos fodern sy’n ein galluogi i gynnig cyngor cyfreithiol cymwys, effeithlon a rhesymol.

Rydym yn gwmni deinamig, yn defnyddio arbennigedd i greu canlyniadau; a’u darparu gyda chywirdeb a gofal.
Darllenwch fwy amdanom ni

Sorry there are no pages to display

Cais am alwad yn ôl,
Byddem wrth ein bodd i siarad

Mae'n ddrwg gennym nad oes unrhyw erthyglau newyddion i'w dangos ar hyn o bryd

Gwasanaethau I Fusnesau

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfreithiol masnachol llawn i gleientiaid busnes.


Darllen Mwy

Gwasanaethau I Unigolion

Rydym yn cynnig i'n cleientiaid cyngor arbenigol ar ystod o cyfreithiol faterion gan gynnwys y rhai a restrir isod.

Cyfraith Cyflogaeth
08/01/2015 15:10
Prynu a Gwerthu Eiddo
01/12/2014 13:53
Pwerau Atwrnai
01/12/2014 13:53
Anafiadau Personol
01/12/2014 13:53
Ewyllysiau a Phrofiant
01/12/2014 13:53
Datrys Anghydfodau
01/12/2014 13:53
Cyfraith Teulu
01/12/2014 13:53
Cartrefi
01/12/2014 13:53
Amaethyddiaeth
01/12/2014 13:53
Cyfraith Trosedd
01/12/2014 13:53

Read More

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.