X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Amdanom Ni


Un o’r prif gwmnïau yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer yw Allington Hughes Cyfyngedig sy’n darparu cyngor arbenigol yn lleol ac yn genedlaethol ar amrywiaeth o faterion cyfreithiol.

Wedi’i sefydlu yn Wrecsam ym 1826, mae gan y cwmni draddodiad hir a balch o sicrhau bod y cyngor cyfreithiol a roddir i gleientiaid yn arbenigol, effeithlon, ymarferol ac wedi’i brisio’n rhesymol. Mae'r cwmni wedi tyfu dros y 180 o flynyddoedd diwethaf drwy uno â chwmnïau cyfreithiol lleol eraill gan ddod, yn y pen draw, yn Gwmni Cyfyngedig ym mis Awst 2013.

Yn fuan ar ôl ei ymgorffori, caffaelodd Allington Hughes Cyfraith JRL Law yn Llanrwst yn Nyffryn Conwy. Yn masnachu fel JRL Law, mae’r swyddfa’n cynnig cyngor arbenigol ar bob maes ac ar Gyfraith Amaethyddiaeth yn arbennig. Mae’r swyddfa wedi gweld twf sylweddol o ran cleientiaid a staff ers iddi ddod yn rhan o deulu Allington Hughes.

Ar hyn o bryd mae gan y cwmni bymtheg o Gyfarwyddwyr a thros saith deg o aelodau staff ar draws tair swyddfa yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer. Mae ei ethos hirsefydlog yn meithrin doniau ei staff ei hun gan raddol gyflwyno gwaed newydd ar yr un pryd er mwyn sicrhau mai arweinwyr yn eu meysydd cyfreithiol arbenigol yw eu cynghorwyr. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dîm Allington Hughes.

Mae Allington Hughes wedi derbyn aelodaeth cynlluniau achredu niferus. Mae aelodaeth cynllun achredu’n cael ei dynodi drwy logo ar ffurf tic gwyrdd. Mae’n golygu bod aelod o’r cwmni wedi dangos gallu arbennig yn eu maes arbennig o’r gyfraith. Mae’r cwmni hefyd wedi’i restru yn y llyfr ymchwil annibynnol ‘Legal 500’ fel un o’r 500 darparwr cyngor cyfreithiol arbenigol uchaf.

Hanes

Oriau Agor

Cydymffurfiaeth

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.