X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cydymffurfiaeth


Er mwyn bod yn gyson â rheoliadau Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr ("SRA"), o 1af Ionawr 2013 mae'n rhaid i bob cwmni cyfreithiol benodi Swyddogion Cydymffurfio. Caiff y Swyddogion Cydymffurfio eu cymeradwyo gan yr SRA. "Swyddog Cydymffurfio ar gyfer Ymarfer Cyfreithiol" (COLP) y cwmni hwn yw Alison Stace, a'r "Swyddog Cydymffurfio ar gyfer Cyllid a Gweinyddu" (COFA) yw Rachel Wynn Jones. Am wybodaeth bellach ynglŷn â rôl y Swyddogion Cydymffurfio ewch i wefan yr SRA
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.