X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Ein Hanes


Yn Allington Hughes rydym yn hynod falch o’n gwreiddiau hanesyddol. Sefydlwyd y cwmni ym 1826 pan gychwynnodd Thomas Hughes fusnes fel Cyfreithiwr yn Wrecsam. Ar ôl blynyddoedd lawer, daeth y cwmni i gael ei nabod fel Allington Hughes a Bate ac ym 1986 unodd Allington Hughes a Bate â David Hughes a’i Gwmni, cwmni cyfreithiol arall oedd wedi’i sefydlu yng Nghaer yn ôl ym 1912. Daeth y cwmni cyfunedig i’w nabod fel Allington Hughes, cydnabyddiaeth gyfleus a pharhaus o’r ddau enw gynt.

Mae’r cwmni wedi parhau i dyfu, ac yn 2010 unodd Cyfreithwyr Allington Hughes â’r Cyfreithiwr David Spalding. Yn 2011, daeth y cwmni’n Gwmni Disgyblaethol Cyfreithiol drwy benodi Alison Stace, Cymrawd o Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol, fel Partner. Alison yw’r twrnai cyntaf nad yw’n gyfreithiwr i ddod yn un o Bartneriaid Allington Hughes.

Ym mis Awst 2013, ymgorfforwyd Allington Hughes Law yn Gwmni Cyfyngedig. Yna, daeth holl ‘bartneriaid’ y cwmni’n Gyfarwyddwyr.

Ar 1 Medi 2013, mewn datblygiad cyffrous, caffaelwyd Cyfraith JRL Law, a leolir yn Llanrwst, gan Allington Hughes Cyfyngedig. Bydd y swyddfa yn Llanrwst yn parhau i fasnachu fel JRL Law ac i gynnig cyngor arbenigol yn yr holl feysydd presennol, yn arbennig Cyfraith Amaethyddiaeth. Hefyd, ar yr un pryd â’r ehangu yma gan Allington Hughes Cyfyngedig, ychwanegwyd dau gyfarwyddwr hynod brofiadol yn swyddfa Wrecsam, Ian Lewis a Rachel Wynn Jones.

Mae ein henw da wedi esblygu dros 180 o flynyddoedd a rhagor oherwydd ein hymrwymiad i sicrhau bod y cyngor cyfreithiol rydym yn ei ddarparu i’n cleientiaid yn arbenigol, effeithlon, ymarferol ac wedi’i brisio’n rhesymol.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.