X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cyfreithwyr Cymorth Cyfreithiol


Bu nifer o doriadau i Gymorth Cyfreithiol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf sydd wedi gostwng gallu’r cyhoedd i sicrhau cyfiawnder yn ddifrifol. Mae'r toriadau hyn wedi golygu na all nifer helaeth o bobl gael mynediad at y cymorth cyfreithiol y maent ei angen, ar yr adegau pwysicaf, a’r adegau mwyaf heriol weithiau.

Yn Allington Hughes, mae gennym nifer o adrannau sy'n gallu parhau i ddarparu cyngor cyfreithiol gyda chymorth y system Gymorth Cyfreithiol, yn amodol ar brawf modd.

Yr ardaloedd lle gallwn gynnig y cymorth yma yw:

• Cyfraith Teulu
• Cyfraith Droseddol
• Tai

Mae Allington Hughes hefyd wedi creu gwasanaeth galw i mewn am ddim i gynyddu mynediad y cyhoedd i Gyngor Cyfreithiol, ac rydym yn cynnig sesiynau yn ein swyddfeydd yn Wrecsam a Chaer heb yr angen i drefnu apwyntiad o flaen llaw. Maent fel a ganlyn:

Swyddfa Wrecsam:

Bob Dydd Llun 09:30-12:30: Cyfraith Teulu, a Thai ( Materion Perchnogion/ Tenantiaid).

Swyddfa Caer:

Bob Dydd Llun 09:30-12:30: Cyfraith Teulu.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.