X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cysylltu

Cysylltwch ag Allington Hughes heddiw i sicrhau y caiff eich mater ei ymdrin ag ef mewn modd effeithlon a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol llwyr gymwysedig a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu e-bostio unrhyw un o'n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn gwneud ein gorau i gynnig cyngor syml heb jargon cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw e-bost yn ffordd ddiogel o gyfathrebu a ni allwn warantu bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system ffiltro e-byst, a byddem yn argymell i chi ddilyn unrhyw e-bost gyda galwad ffon os yw eich e-bost yn un brys.

Wrecsam

01978 291000
10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD
Ffacs 01978 290493
DX 26651
[email protected]
Caer

01244 312166
2 Vicars Lane, Caer, CH1 1QX
Ffacs 01244 348876
DX 19983
[email protected]
Llanrwst

01492 641222
Adeiladau'r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LS
Ffacs 01492 641820
DX 711490
[email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.