X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

abi smith

Abigail Smith

Cynorthwydd Cyfreithiol

Ymunodd Abigail ag Allington Hughes yn 1987 ac mae hi’n gweithio yn yr adran Trawsgludo Masnachol a Domestig fel cynorthwy-ydd cyfreithiol profiadol.

Mae gan Abigail gyswllt dyddiol gyda chleientiaid ac mae'n gallu cynorthwyo gyda chyfnewid cytundebau a chwblhau. Mae ganddi brofiad hefyd o gynorthwyo mewn gweithredau masnachol uchel eu gwerth.

Gellir cysylltu ac Abigail Smith ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.