X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Alison Stace

Alison Stace

Cyfarwyddwr

Ymunodd Alison â’r cwmni yn 2000 ar ôl cymhwyso fel Cymrawd i Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol yn 1996. Hi oedd un o'r Gweithredwyr Cyfreithiol cyntaf i gael ei dyrchafu'n Bartner mewn Cwmni Cyfreithiol pan ymunodd â'r Bartneriaeth ym Mai 2011 cyn newid yn gyfarwyddwr ar yr ymgorfforaeth yn 2013. Mae hi hefyd yn aelod brwd o'r ganghen lleol o CILEX.

Mae Alison yn aelod o’r adran Cyfreitha Sifil, yn arbenigo ym mhob agwedd ar waith datrys anghydfodau, gyda phwyslais arbennig ar faterion tai, anghydfodau cydfyw sy'n cynnwys anghydfodau dros berchnogaeth eiddo a thai, anghydfodau ynghylch terfynnau a rhwng cymdogion, anghydfodau adeiladu, esgeulustod proffiesynnol ac anghydfodau defnyddwyr.

Mae hi hefyd yn ymarfer Cyfraith Teulu ac mae ganddi arbenigedd ym maes cynorthwyo dioddefwyr trais domestig.

Mae Alison yn hapus i dderbyn cyfarwyddiadau gan gleientiaid drwy e-bost a gall hwyluso drwy gynnig apwyntiadau tu allan i oriau swyddfa os oes angen. Mae Alison yn barodi gysidro derbyn cyfarwyddiadau ar sail ffi amgylchiad anisgwyl neu amodol.

Mae Alison yn gyn gyfarwyddwr gwirfoddol Cymorth i Ferched ac mae hi’n dal i fod ar gael i gyflawni gwaith brys yng nghyswllt materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig.

Yn ddiweddar bu Alison yn llwyddianus yn yr achosion canlynnol:

1. Cais am iawndal am garchariad anghyfreithlon;

2. Amddiffyn cais am ol-daliad rhent a gwrth geisio am iawndaldros adfeiliad;

3. Cias am iawndal dros dorri contract;

4. Amddiffyn cais am feddiant yn seiliedig ar gais for ymddygiad gwrth gymdeithasol;

5. Cytuno anghydfod dros hawliau mynediad;

6. Galluogi cleiant i aros yn ei chartref wedi cais am feddiant dros ol-daliadau morgais;

7. Cael Gorchymyn amddiffynol dros gleiant yn erbyn ei gyn gariad;

8. Cynrychioli nain yn erfyn cyswllt i'w wyrion.

Gellir cysylltu ac Alison Stace ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.