X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

alistair jones

Alistair Jones

Cyfreithiwr Ymgynghorol

Ymunodd Alistair ag Allington Hughes yn 1977 fel Clerc mewn Erthyglau, ar ôl graddio o Brifysgol Nottingham Trent.Cymhwysodd yn 1979 a daeth yn Bartner yn y cwmni yn 1982. Gweithiodd felpartner tan 2007 pan ymddeolodd o’r Bartneriaeth i ddod yn Ymgynghorydd gyda’r cwmni.

Drwy’r rhan fwyaf o’i yrfa, mae Alistair wedi arbenigo mewn gwaith Cleientiaid Preifat gan gynnwys Ymddiriedolaethau a Phrofiant, eiddo Masnachol a materion Masnachol eraill. Ers dod yn Ymgynghorydd, mae wedi canolbwyntio ei ymarfer ar faterion Ymddiriedolaethau a Phrofiant.

Tu allan i'r gwaith mae Alistair yn redwr a cherddwr mynydd brwd. Mae'n ymddiddori mewn materion gan gynnwys Hanes y Celfyddydau ac Addysg. Mae'n Lywodraethwr yn Ysgol Uwchradd Upton, Caer ac yn Gyfarwyddwr o'r Theatr mewn Chwarteri yng Nghaer. mae hefyd yn ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Dinesig Caer, yn Sylfaenwr ac Ymddiriedolwr o Hosbis y Bugail Da yn Backford ac yn Ymddiriedolwr o Gronfa Jean Shanks sy'n hybu ymchwil i fateriol patholeg. mae ganddo BA mewn Hanes.

Gellir cysylltu ac Alistair Jones ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.