X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

ben whiting

Ben Whiting

Cyfreithwraig dan Hyfforddiant

Ymunodd Ben â Allington Hughes fel Paragyfreithiwr yn yr Adran Trawsgludo ym Mis Rhagfyr 2013. Erbyn hyn mae Ben yn Gyfreithiwr dan hyfforddiant yn Adran Eiddo Masnachol y Cwmni sy'n delio â thrafodion eiddo masnachol a phreswyl.

Mae gan Ben ddiddordeb arbennig mewn cyfraith fasnachol oherwydd ei brofiad rheoli busnes blaenorol. Am ei LPC, astudiodd Ben y modiwlau ychwanegol eiddo uwch, uno a chaffael a chyfraith cyflogaeth.

Gall Ben eich cynorthwyo gyda'r canlynol: -
  • Gwerthu a phrynu - preswyl a masnachol;
  • Morgeisi - preswyl a masnachol;
  • Prydlesi ar gyfer landlordiaid a thenantiaid;
  • Ceisiadau Meddiant gwrthwynebus;
  • Ceisiadau i'r Gofrestrfa Tir;

Gellir cysylltu ac Ben Whiting ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.