X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

bethan mackinnon

Bethan Mackinnon

Cyfreithiwr

Ymunodd Bethan a chwmni JRL yn 2012 wedi cymhwyso yn 2010. Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, graddiodd yn y gyfraith o Brifysgol Aberystwyth ac yna astudiodd yng Ngholeg y Gyfraith yng Nghaer.

Mae Bethan yn delio’n bennaf a materion ewyllysiau, profiant, pwerau atwrnai, a Llys gwarchodaeth.

Mae Bethan hefyd yn delio a materion prynnu a gwerthu eiddo preswyl, morgeisi a throsglwyddo perchnogaeth.

Mae’n ysgrifenyddes i Gyfreithwyr ar Gyfer yr Henoed, Cangen Gogledd Cymru.

Mae hefyd yn rhugl yn y Gymraeg.

Gellir cysylltu ac Bethan Mackinnon ar 01492 641222 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.