X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

david spalding

David Spalding

Cyfreithiwr Ymgynghorol

Cafodd David ei dderbyn fel cyfreithiwr yn 1976 a bu’n ymarfer yn Wrecsam nes iddo ymddeol o unig ymarfer ym mis Mehefin 2010 i ymuno ag Allington Hughes fel Ymgynghorydd.

Mae David yn delio â materion digynnen dros gleientiaid preifat a chleientiaid busnes. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn Eiddo Masnachol, gan gynnwys datblygu eiddo a landlordiaid a thenantiaid. Mae ganddo brofiad sylweddol o weithredu dros Ddatblygwyr Eiddo.

Mae gan David gronfa eang a hir-sefydlog o gleientiaid, sy’n dod o flynyddoedd o gyngor dibynadwy ac arbenigol.

Gellir cysylltu ac David Spalding ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]onhughes.co.uk

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.