X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

denise edwards

Denise Roberts

Clerc Profiant

Ymunodd Denise ag Allington Hughes ym mis Ebrill 2007. Cyn hynny, bu’n gweithio i hen gwmni James, James a Hatch yn Wrecsam am tuag 20 mlynedd, gan symud i Gaer pan wnaethant uno yn 2006 ac yna symud yn ôl i Wrecsam i weithio i Allington Hughes.

Mae Denise yn gweithio yn yr adran Ewyllysiau a Phrofiant fel Clerc Profiant ble mae hi’n cynorthwyo â gweinyddu ystadau. Mae ganddi gyfoeth o brofiad yn y maes hwn, ac mae ganddi faich achosion mawr ac amrywiol.

Gellir cysylltu ac Denise Roberts ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.