X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

gerallt hughes

Gerallt Hughes

Cyfarwyddwr

Ymunodd Gerallt ag Allington Hughes yn 2003, ar ôl graddio o Brifysgol Cymru, Aberystwyth gyda gradd yn y Gyfraith ble cafodd hefyd wobr Calcott Pryce am ei draethawd hir.
Cymhwysodd Gerallt fel cyfreithiwr yn 2005 ac fe’i gwnaethpwyd yn Bartner yn y cwmni yn 2009 ac yn gyfarwyddwr yn 2013.
Gerallt yw pennaeth ein hadran Cyflogaeth sy’n delio â materion cyflogwyr a chyflogeion. Mae hefyd yn aelod o Gymdeithas y Cyfreithwyr Cyflogaeth a Grwpiau Defnyddwyr y Tribiwnlysoedd Cyflogaeth.

Mae Gerallt wedi derbyn cyfarwyddiadau gan nifer o gleientiaid yn ddiweddar, gan gynnwys:

* Awdurdodau Lleol
* Sector Addysg Uwch
* Cwmniau Rhyngwladol
* Busnesau lleol
* Cyfrifydd / Cynghorydd Ariannol
* Gwerthwyr Tai
* Aelodau o’r proffesiwn Cyfreithiol

Mae Gerallt hefyd yn delio a materion Eiddo Preswyl a Masnachol. Mae’n aelod o Gymdeithas y Gyfraith yng Nghaer a Gogledd Cymru ac o adran Cyfraith Eiddo Cymdeithas y Gyfraith.

Tu allan i’r gwaith mae gan Gerallt lawer o ddiddordebau gan gynnwys chwaraeon a cherddoriaeth ac mae’n aelod o Fand Pres Llaneurgain a’r pwyllgor rheolaeth.

Mae Gerallt yn siaradwr Cymraeg, ac os byddai’n well gennych chi, gall eich cynghori a’ch cynrychioli drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gellir cysylltu ac Gerallt Hughes ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.