X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

grisial llewelyn

Grisial Llewelyn

Cyfarwyddwr

Ymunodd Grisial â’r cwmni yn 2006, ar ôl graddio â gradd yn y Gyfraith o Brifysgol Cymru, Aberystwyth.

Ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr yn 2008, gwnaed Grisial yn bartner yn 2013 ac yna'n gyfarwyddwr yn hwyrach yn 2013 ar ymgorfforaeth y cwmni.

Grisial yw penaeth yr adran gyfraith teulu ac mae'n delio a phob agwedd o ysgariad neu faterion ariannol, yn ogystal a materion deddf plant. Yn benodol, mae’n delio a materion plant ble mae gweithredu gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Mae hi’n arbenigo ym mhob agwedd ar Gyfraith Teulu ac mae wedi ei derbyn yn aelod achredig o banel Cyfraith Teulu Cymdeithas y Gyfraith yn ogystal a Phanel Cyfraith Plant Cymdeithas y Gyfraith, sy'n ei galluogi i weithredu ar ran plant mewn achosion Lles a Gofal yn ymwneud a'r awdurdodau lleol.

Mae Grisial yn hefyd yn aelod o “Resolution”, cymdeithas ag aelodau sy’n ymroddedig i ddatrys anghydfodau teuluol mewn modd anwrthwynebus.

Mae Grisial yn siaradwr Cymraeg, ac os byddai’n well gennych chi, gall eich cynghori a’ch cynrychioli drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gellir cysylltu ac Grisial Llewelyn ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.