X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gwenno Price-Jones

Gwenno Price-Jones

Cyfarwyddwr

Mae Gwenno yn Gyfarwyddwr ac yn gyfrifol am redeg swyddfa Llanrwst.

Cymhwysodd Gwenno fel Cyfreithiwr ym 1995 ac ymunodd â Cyfraith JRL Law (J R Williams a’i Gwmni fel yr oedd bryd hynny) yn 2001. Gwnaed Gwenno yn bartner yn 2004, a daeth yn Gyfarwyddwr pan drosglwyddwyd y bartneriaeth yn gwmni yn 2010.Daeth Gwenno’n gyfarwyddwr yn Allington Hughes Cyf. ar yr uniad a Chyfraith JRL ar y 1af o Fedi 2013

Mae Gwenno yn arbenigo mewn gwaith ymgyfreitha a gwaith teulu. Mae hi’n aelod Uwch o Banel Teulu Cymdeithas y Gyfraith, aelod o Adran Cyfiawnder sifil Cymdeithas y Gyfraith ac adelod o Adran Deulu Cymdeithas y Gyfraith. Mae hi’n aelod o “Resolution” – cymdeithas ble mae ei haelodau yn hyrwyddo datrys anghydfod teuluol mewn ffordd sydd ddim yn wrthdrawiadol. Mae hi hefyd yn aelod o Gymdeithas Cyfeithwyr Esgeulustod proffesiynol ac APIL (Cymdeithas Cyfreithwyr Niwed Corfforol).

O ran gwaith teulu, mae Gwenno yn ymgymryd â gwaith plant preifat a chyhoeddus, materion ariannol, ysgariad ac anghydfod cydfyw yn ogystal â gwaith trais yn y cartref gan gynnwys gwaharddebau. Mae hi’n ymgymryd gwaith Cymorth Cyfreithiol ar gyfer cleientydd sydd yn gymwys.

Mae gwaith ymgyfreitha eang Gwenno yn cynnwys gwaith amaethyddol ac anghydfod cyffredinol gan gynnwys:

* Anghydfod ynghylch ffiniau
* Anghydfod ynghylch hawl tramwy
* Atebolrwydd cynnyrch
* Niwed Corfforol
* Anghydfod cytundeb cyffredinol
* Aflonyddu a thresbasu
* Materion Profiant Dadleuol
* Esgeulustod proffesiynol

Mae Gwenno yn rhugl yn y Gymraeg a gall ymgymryd gwaith yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Gellir cysylltu ac Gwenno Price-Jones ar 01492 641222 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.