X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

hannah kirkham

Hannah Kirkham TEP

Uwch Gyfreithiwr

Ymunodd Hannah â’r cwmni yn 2010 fel Cyfreithwraig dan Hyfforddiant a chymhwysodd fel Chyfreithwraig yn 2012.

Astudiodd Hannah y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd cyn mynd ymlaen i Coleg y Gyfraith yng Nghaer i astudio’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, ble chyflawnodd gyda dynodiant. Gwobrwyd Hannah gyda gwobr noddedig Cullimore Dutton am ennill y marc uchaf am waith Cleientiaid Preifat (Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau a Cynllunio Ystadau) tra’n astudio yng Ngholeg y Gyfraith.

Mae Hannah yn gweithio yn yr adran Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau ac adran Rheoli Eich Dyfodol. Mae ei gwaith yn cynnwys i raddau:-

* Ewyllysiau;
* Pŵerau Atwrnai Parhaol ar gyfer eiddo a materion ariannol ac iechyd a lles;
* Penderfyniadau meddygol ymlaen llaw;
* Materion gallu meddyliol gan gynnwys ceisiadau i’r Llys Nodded ar gyfer penodi Dirprwy a cheisiadau eraill am awdurdod penodedig i ddelio gyda materion ariannol;
* Cynorthwyo gyda phob agwedd ar weinyddu ystadau, gan gynnwys ymhlith pethau eraill, gwneud cais am Phrofiant a gweinyddu ystad personau ymadawedig lle nad ydynt wedi gadael Ewyllys.

Mae Hannah ar hyn o bryd yn aelod myfyriwr o STEP (‘Society of Trust and Estate Practitioners) sydd yn gymdeithas rhyngwladol ar gyfer pobl proffesiynol sydd yn delio gyda etifeddiaeth teulu a chynllunio olyniaeth.

Gellir cysylltu ac Hannah Kirkham ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.