X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

ian barnes

Ian Barnes

Cyfarwyddwr

Ymunodd Ian ag Allington Hughes yn 2007, ar ôl graddio o Brifysgol Cymru, Aberystwyth â gradd yn y Gyfraith.

Ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr, mae Ian wedi bod yn gweithio yn ein hadran Trosedd. Mae’n arbenigo mewn cyngor yn yr orsaf heddlu ac mewn Llysoedd Ynadon, ond mae hefyd yn delio â materion Llys y Goron.

Mae Ian yn delio gyda pob math o waith troseddol gan gynnwys achosion o ddwyn, ymosodiadau, anhrefn cyhoeddus yn ogystal a materion megis cyflenwi cyffuriau a threisio. Yn ddiweddar, llwyddodd Ian i amddiffyn unigolyn oedd yn wynebu honiad o dwyll yn y gweithle yn llwydianus.

Mae hefyd yn delio gyda materion moduro gan gynnwys gor-yrru, gyrru yn esgeulus, yfed a gyrru a dadleuon am galedi eithriadol all olygu fod cleientiaid yn cael cadw eu trwydded mewn achosion o “adio pwyntiau”.

Mae gan Ian arbenigedd mewn ymchwiliadau twyll budd-daliadau ac erlyniadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac Awdurdodau Lleol. Gall ddarparu cyngor mewn Cyfweliadau Dan Rybudd ynghylch gordalu budd-daliadau (h.y. Budd-dal Tai, Budd-dal Treth Gyngor, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) ac unrhyw fudd-daliadau eraill)

Mae Ian yn Gyfreithiwr ar Ddyletswydd ac yn aelod o’r Cynllun Cyfreithiwr ar Ddyletswydd yn y Llysoedd a’r Gorsafoedd Heddlu lleol. Mae hyn yn ei alluogi i ddarparu cyngor cyfreithiol annibynnol a di-dâl i bobl a gedwir mewn Gorsafoedd Heddlu a chyngor, cymorth a chynrychiolaeth i Ddiffynyddion heb gynrychiolaeth yn y Llys.

Mae Ian hefyd yn aelod o Adran Cyfreithwyr Iau Swydd Caer a Gogledd Cymru.

Gellir cysylltu ac Ian Barnes ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.