X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

ian edwards

Ian Edwards

Cyfarwyddwr

Ymunodd Ian ag Allington Hughes yn 2007 ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr yn 1996. Fe’i gwnaethpwyd yn Bartner yn y cwmni yn 2009 a daeth yn gyfarwyddwr yn 2013.

Mae Ian yn gweithio yn ein hadran ddigynnen ble mae’n delio â Thrawsgludo Masnachol a Phreswyl, Trwyddedu a Phwerau Atwrnai ac Ewyllysiau.

Cyn ymuno ag Allington Hughes, roedd Ian yn gweithio fel cyfreithiwr mewn llywodraeth leol yn delio â gwaith eiddo yn ogystal â phriffyrdd a chytundebau cynllunio.

Tu allan i oriau gwaith mae Ian yn Gadeinydd a Chyfarwyddwr ac Glwb Rygbi Cynghrair y Crusaders, mae'n Ymddinedolwr Elusennol ar Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Darland, mae'n Lywodraethwr yn Ysgol Lon Barcus ac yn Ysgol Gynradd Gymunedol Y Parc, Llai.

Gellir cysylltu ac Ian Edwards ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.