X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Ian Lewis2

Ian Lewis

Cyfarwyddwr

Ymunodd Ian a’r cwmni yn 2013.

Wedi graddio o brifysgol Aberystwyth ym 1981, bu’n astudio ar gyfer ei arholiadau proffesiynol yn Christleton, Caer. Wedi erthyglau yn Llandrindod Wells, cymhwysodd fel cyfreithiwr ym 1984 cyn datblygu arbennigedd cysidrol mewn Cyfraith Tir ac Eiddo.

Mae Ian yn hynod brofiadol ac yn arbennigo ar bob agwedd o gyfraith tir. Yn fab i ffermwr, mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn tir amaethyddol a ffermdai. Mae ganddo hefyd ddilyniant cryf gan adeiladwyr, gan ei fod a chryn brofiad ac arbennigedd mewn prynnu a gwerthu eiddo preswyl a masnachol.

Gellir cysylltu ac Ian Lewis ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.