X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

iona davies

Iona Davies

Rheolwr Swyddfa

Ymunodd Iona â'r cwmni yn 1985 ac ar hyn o bryd mae’n gweithio yn yr adran Ewyllysiau a Phrofiant. Mae Iona hefyd yn cynorthwyo gyda'r cyfrifon ar gyfer ein swyddfa yn Llanrwst ac mae ganddi Ddiploma gan Y Sefydliad Rheoli Cyfreithiol a Chyllidol.

Mae gan Iona gyfoeth o brofiad mewn materion profiant cymhleth ac mae ei manylder yn cael ei werthfawrogi gan ein cleientiaid wrth gynorthwyo gyda gwaith gweinyddol ystad gan gynnwys paratoi cyfrifon ystâd.

Mae Iona yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hapus i gyfathrebu yng Nghymraeg neu Saesneg.

Gellir cysylltu ac Iona Davies ar 01492 641222 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.