X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

John Partington

john partington

Cadeirydd

Mae John yn raddedig o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Ymunodd John â’r cwmni yn 1978 fel Clerc mewn Erthyglau dan ofal Mr James Bowden yn Allington Hughes & Bate gan ddelio yn wreiddiol gyda materion eiddo, profiant, ymddiriedolaethau a materion anadleuol cyffredinol.

Cymhwysodd yn Gyfreithiwr yn 1981 ac fe’i gwnaethpwyd yn Bartner yn 1984 cyn newid yn gyfarwyddwr ar yr ymgorfforaeth yn 2013.

Canfododd John fod angen cynghori a chynrychioli cleientiaid mewn materion Teulu ac Anghydfodau Sifil, ac felly dewisodd John arbennigo yn y meysydd hynny, ac erbyn hyn mae’n delio yn unig gyda gwaith Cyfreithia Sifil.

John yw pennaeth ein hadran Cyfreitha Sifil, ac mae’n arbenigo mewn materion Contract preifat a masnachol, Anghydfodau Tir, Ymddiriedolaethau ac Ystadau, Esgeulustod, a materion sy’n ymwneud â Chyfraith Landlordiaid a Thenantiaid.

Gyda tros 30 mlynedd o brofiad, mae John wedi delio gyda materion yn y Llys Ceisiadau Bach i’r Llys Apel a phob peth arall yn y canol. Mae hefyd wedi delio gyda materion yn y Tribiwnlys Tir, llawer o gyfryngiadau masnachol gan ddelio gyda Cyfraith Adeiladaeth, ac mae wedi siarad mewn sawl Fforwm Landlordiad Wrecsam.

Mae John yn croesawu cyfarwyddiadau oddi wrth unigolion prefiat neu gorff masnachol.

Gellir cysylltu ac John Partington ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.