X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

julie bryan

Julie Bryan

Trawsgludwr Trwyddedig

Ymunodd Julie ag Allington Hughes yn 1991 fel ysgrifenyddes gyfreithiol dan hyfforddiant yn yr adran Eiddo. Mwynhaodd Julie yr adran hon ac yn 1998 dechreuodd gwrs dysgu o bell gyda Chyngor y Trawsgludwyr Trwyddedig. Cymhwysodd Julie fel Trawsgludwr Trwyddedig yn 2000.

Mae Julie yn delio gan fwyaf gyda materion Trawsgludo Preswyl a chyda ei chleientiaid eihunan.

Mae’n delio gyda materion megis:

* Prynu a Gwerthu Tai
* Rhydd-ddaliadau Hedegog
* Prydlesi Preswyl
* Trosglwyddiadau Ecwiti
* Morgeisi (Ail-forgeisio; Prynu er mwyn Rhentu; Adeiladu eichhunan)

Gellir cysylltu ac Julie Bryan ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.