X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

justine reynolds

Justine Reynolds

Cyfreithiwr

Ymunodd Justine â’r cwmni yn 2010 wedi iddi gymhwyso fel Cyfreithiwr yn 2009. Graddiodd o Brifysgol Keele â gradd mewn Astudiaethau Americanaidd a Cherddoriaeth. Arhosodd yno i astudio’r Gyfraith gan gwblhau ei hastudiaethau yn y Coleg Cyfreithiol yng Nghaer.

Mae Justine yn Gyfreithiwr yn ein hadran Cyfraith Teulu ble mae hi’n delio â materion sy’n ymwneud ag Ysgariad a Chytundebau Gwahanu, Cydfyw, Gwaharddebau, ac achosion Cyfraith Plant yn cynnwys cynrychioli rhieni mewn achosion Gofal a materion preifat megis anghydfodau cyswllt a phreswyliad.

Gellir cysylltu ac Justine Reynolds ar 01244 312166 neu trwy ebost at justinereyn[email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.