X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Karl BEckett 2

Karl Beckett

Cyfarwyddwr

Ymunodd Karl ag Allington Hughes yn 2010 ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr yn 2003.Fe’i gwnaed yn Gyfarwyddwr ym mis mai 2014.

Mae Karl yn gweithio yn ein hadrannau Profiant, Ewyllysiau a Chleientiaid Oedrannus. Mae ei waith yn ymwneud ag Ewyllysiau, Profiant, Treth, Ymddiriedolaethau a Phwerau Atwrnai. Mae Karl hefyd yn gallu cynnig cyngor yng nghyswllt hawliadau cynhennus ym meysydd profiant a’r Ddeddf Etifeddiaeth.

Mae gwaith diweddar Karl yn cynnwys:-

* Cais i brofi Ewyllys mewn ffurf difrifddwyr;
* Cais ar gyfer Gorchymyn Dirprwyaeth Lles Personol a delio gyda cyswllt i glaf methedig.
* Cais i’r Llys Gwarchod i ddelio gyda Eiddo a Materion Personol.

Mae Karl yn aelod llawn o STEP (Cymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau) ac yn aelod proffesiynol llawn o Solicitors for the Elderly, sefydliad annibynnol sy’n ymroddedig i ddarparu cyngor o safon uchel i bobl oedrannus ac agored i niwed.

Gellir cysylltu ac Karl Beckett ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.