X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

kelly griffiths

Kelly Griffiths

Cyfreithiwr

Ymunodd Kelly ac Allington Hughes ar ol cymhwyso fel cyfreithiwr yn 2014.

Bu’n astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl, yna ‘r cwrs ymarfer cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfraith, Caer. Mae Kelly yn aelod o bwyllgor adran Gogledd Cymru a Sir Gaer o’r “Junior Lawyers Division”. Cymdeithas yw hon sy’n gwarchod buddianau cyfreithwyr ifanc hyd at bum mlynedd wedi cymhwyso, ac mae Kelly wedi ei dewis fel ysgrifennyddes y grwp.

Mae Kelly’n aelod o’r adran cyfraith teulu ble mae’n cynghori ar bob math o gyfraith teulu, gan ddelio’n bennaf ac achosion plant, mewn cyfraith breifat a chyhoeddus.

Gellir cysylltu ac Kelly Griffiths ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.