X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

mark evans

Mark Evans

Cyfarwyddwr

Ymunodd Mark â Allington Hughes yn 1993 ac mae wedi bod yn rhan o'r tîm rheoli ers 2002.

Mark yw Pennaeth yr Adran Amaethyddol. Gyda chysylltiadau cryf â'r gymuned ffermio, mae’n gweithredu ar gyfer nifer fawr o dirfeddianwyr a thenantiaid yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, Sir Gaer a thu hwnt. Mae'n mynychu arwerthiannau eiddo a sioeau amaethyddol ar draws Gogledd Cymru a Swydd Gaer yn rheolaidd. Mae'n aelod proffesiynol o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, Cymdeithas Tîr a Busnes Cefn Gwlad a Chymdeithas y Gyfraith Amaethyddol.

Mae Mark yn delio ag amrywiaeth o drafodion eiddo a thîr yn ogystal â darparu cyngor a chanllawiau busnes cyffredinol. Mae ganddo sylfaen Gleient sefydledig ac mae’n gweithredu ar ran yr holl genedlaethau. Mae felly’n cael ei ystyried gan lawer fel y "Cyfreithiwr Teulu" ac ef yw’r pwynt cyswllt cyntaf.

Mae Mark yn enwog am siarad yn gyhoeddus ac yn aml mae’n darparu sgyrsiau ar gyfer amrywiaeth o grwpiau a sefydliadau ar ystod eang o faterion cyfreithiol.

Mae Mark wedi cael ei ethol yn ddiweddar fel aelod o Gyngor Cymdeithas y Cyfreithwyr (sy'n cynnwys 61 o seddi daearyddol) fel yr Aelod Cyngor sy’n cynrychioli Sir Gaer a Gogledd Cymru. Bydd ei gyfarfod swyddogol cyntaf yn Chancery Lane, Llundain ym mis Medi 2015. Mae'n aelod presennol o Bwyllgor Cymdeithas y Cyfreithwyr Cymru ac ef yw Cyn Lywydd Cymdeithas y Gyfraith Caer a Gogledd Cymru.

Mae’n briod â merch Fferm, ac mae Mark yn hoffi treulio ei amser i ffwrdd o'r swyddfa yn yr awyr agored yn mwynhau teithiau cerdded teuluol ynghyd â'i “Golden Retriever”.

Gellir cysylltu ac Mark Evans ar 01492 641222 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.