X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Melissa Bramwell

melissa bramwell

Uwch Gweithredwr Cyfraith Siartredig

Melissa yw Pennaeth ein Hadran Busnes ac mae’n arbenigo mewn Cyfraith Cyflogaeth.

Ymunodd â Allington Hughes yn 2004 fel aelod staff swyddfa iau ac ysgrifennydd cyfreithiol fel y bo'r angen cyn dechrau yn 2006 ar ei hastudiaethau ar sail dysgu o bell yn i fod yn Weithredydd Cyfreithiol Siartredig. Yn 2007 daeth yn gynorthwywr i’r partner cyflogaeth ac anaf personol gan gychwyn sefydlu ei sylfaen cleientiaid eu hun. Cymhwysodd Melissa fel Gweithredydd Cyfreithiol Siartredig yn 2012.

Mae gan Melissa profiad ymdrin â materion cyffredinol dydd i ddydd AD, drafftio contractau a llawlyfrau i gynnwys cynghori ar gyfyngiadau ôl-derfynu at ddelio â ac yn cynrychioli mewn hawliadau am ddiswyddo annheg, materion TUPE, pob math o hawliadau gwahaniaethu, chwythu'r chwiban a hawliadau ôl derfynu dioddef.

Mae Melissa yn cyflwyno seminarau yn rheolaidd ar faterion cyfraith cyflogaeth.

Mae Melissa hefyd yn delio â hawliadau anafiadau personol canlynol, damweiniau traffig ar y ffordd, slip, baglu a chwympo, damweiniau yn y gwaith a hawliadau iawndal anafiadau troseddol.

Mae Melissa yn Aelod o Gymdeithas Cyflogaeth Cyfreithwyr, y "grŵp defnyddwyr" ar gyfer Gogledd Cymru a Chymdeithas y Cyfreithwyr Anafiadau Personol (APIL).

Mae Melissa hefyd yn Ysgrifennydd Cangen Caer a Gogledd Cymru o CILEx

Gellir cysylltu ac Melissa Bramwell ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.