X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

melissa griffiths

Melissa Griffiths

Cyfarwyddwr

Ymunodd Melissa ag Allington Hughes yn 1991, ar ôl graddio o Brifysgol Cymru, Aberystwyth â gradd yn y Gyfraith.

Ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr yn 1993, daeth yn Bartner yn y cwmni yn 1998 ac yna'n gyfarwyddwr yn 2013.

Erbyn hyn, hi swdd yn delio gyda materion Cyfraith Troseddol, gan gynrychioli cleientiaid mewn Swyddfeydd yr Heddlu a’r Llysoedd Ynadon yn yr ardal. Mae’n delio gyda ystod eang o faterion gan gynnwys ymosodiadau, anhrefn cyhoeddus, dwyn a troseddau rhywiol, yn ogystal a materion moduro.

Penodwyd Melissa yn Gyfreithiwr ar Ddyletswydd yn 1996 a daeth yn Gyfreithiwr-Adfocad ym mis Ionawr 2009, sy’n golygu y gall gynrychioli cleientiaid yn Llys y Goron a’r Llys Apêl.

Gellir cysylltu ac Melissa Griffiths ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.