X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

patrick geddes

Patrick Geddes

Cyfreithwraig dan Hyfforddiant

Ymunodd Patrick ag Allington Hughes yn Ionawr 2015 fel Paragyfreithiwr yn yr Adran Trosedd, wedi treulio'r 4 mlynedd ddiwethaf yn gweithio yng Nghaer, yn benodol mewn Cyfraith Trosedd.

Graddiodd o Brifysgol Bangor yn 2009 gyda gradd yn y Gyfraith, ac aeth ar Gwrs Ymarfer y Gyfraith yng Ngholeg y Gyfraith yng Nghaer yn 2010.

Daeth yn Gynrychiolydd Gorsafoedd Heddlu achrededig yn 2013, a bydd yn cynghori a chynrychioli cleientiaid mewn Gorsafoedd Heddlu yn rheolaidd.

Gellir cysylltu ac Alison Brebner ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.