X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

paul tomlinson

Paul Tomlinson

Rheolwr Cyfrifon

Paul yw rheolwr adran cyfrifon Allington Hughes.

Ymunodd â’r cwmni yn 2001.

Mae ei ddyletswyddau’n cynnwys:

* Gofalu am bob agwedd ar yr adran cyfrifon, gyda chymorth dau gynorthwy-ydd, gan sicrhau ei bod yn cydymffurfio â’r Rheolau Cyfrifyddu i Gyfreithwyr;
* Rheoli credyd;
* Llenwi ffurflenni TAW chwarterol a threfnu taliadau i Dollau Tramor a Chartref EM;
* Paratoi cyflogres ac adroddiadau misol.

Gellir cysylltu ac Paul Tomlinson ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.