X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Rachel Wynn Jones

Rachel Wynn Jones

Cyfarwyddwr

Ymunodd Rachel ac Allington Hughes fel cyfarwyddwr yn 2013.

Wedi astudio’r gyfraith gyda ffrangeg ym mhrifysgolBirmingham, cymerodd ei haroliadau cyfreithiol terfynnol yn Christleton, Caer. Cymhwysodd fel cyfreithwraig ym 1995 ac ers hynny mae wedi datblygu arbennigedd mewn cyfraith teulu.

Mae Rachel yn delio gyda phob agwedd o dor-perthynas, gyda phwyslais arbennig ar faterion ariannol yn nghyd-destun ffermio.

Mae Rachel yn gyfreithiwr “cydweithiol” (Collaborative Lawyer) ac hefyd yn aelod o’r gymdeithas “Resolution”.

Mae Rachel yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hapus i gynghori cleientiaid yn Gymraeg.

Gellir cysylltu ac Rachel Wynn Jones ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.