X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

rod williams

Rodney Williams

Cyfarwyddwr

Ymunodd Rodney a’r cwmni yn 2002 fel hyfforddai, a chymhwyso fel cyfreithiwr yn 2004. Fe’i gwnaed yn bartner yn 2008 ac yna'n gyfarwyddwr yn 2013.

Ar hyn o bryd, mae’n gweithio yn ein swyddfa yng Nghaer yn delio a materion prynnu a gwerthu eiddo preswyl, yn ogystal a materion eiddo a thir cyffredinol. Am flynyddoedd, bu’n aeold o’n hadran cyfraith troseddol yn Wrecsam, yn delio a phob math o faterion troseddol o fan droseddau moduro i achosion o ymosodiadau difrifol, troseddau cyffuriau, twyll ariannol difrifol, lladradau a throseddau rhywiol.

Mae Rod yn Gyfreithiwr Dyletswydd cymhwysiedig. Mae’n dal i fod yn aelod o’r cynllun Cyfreithwyr Dyletswydd ac o bryd i’w gilydd mae’n dal i gynrhychioli cleientiaid yn swyddfeydd yr heddlu a Llys yr Ynadon.

Gellir cysylltu ac Rodney Williams ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.