X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

sara broe

Sara Broe

Cynorthwydd Cyfreithiol

Ymunodd Sara ag Allington Hughes yn 1996 fel ieuafiad swyddfa cyn hyfforddi i fod yn ysgrifennyddes gyfreithiol yn yr adran Trawsgludo.

Mae Sara yn mwynhau cyswllt dyddiol gyda cleientiaid a gall gynorthwyo gyda cyfnewid cytundebau a chwblhau’r gwaith.

Yn ei hamser hamdden mae Sara yn mwynhau rhedeg ac mae wedi cwblhau tair hanner marathon. Mae hi hefyd wedi cymryd rhan yn "Tough Mudder" eleni gan godi arian tuag at yr elusen "Healing the Wounds".

Gellir cysylltu ac Sara Broe ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.