X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

sheila white

Sheila White

Paralegal

Mae Sheila, sydd gyda dros 37 mlynedd o brofiad, yn arbenigo ym mhob agwedd o drawsgludo preswyl i gynnwys:
 • Gwerthiannau
 • Pryniannau
 • Ail-forgeisi
 • Gwerthu a phrynu lleiniau
 • Trosglwyddo ecwiti
 • Rhannu perchnogaeth
 • Rhyddhau ecwiti
 • Hawl i brynu
 • Paratoi Pecynnau Ocsiwn
 • Rhydd-ddaliadau a daliadau prydles
 • Cofrestredig ac anghofrestredig
Mae Sheila wedi datblygu arbenigedd a chyfoeth o wybodaeth yn y maes trawsgludo ac mae wedi gweithio yn lleol yn ardal Gogledd Cymru drwy gydol ei gyrfa gyfreithiol. Ymunodd Sheila â Allington Hughes fel Paragyfreithiwr Trawsgludo Preswyl ym mis Hydref 2004.

Mae Sheila yn ymrwymedig i sicrhau fod y broses o drawsgludo yn cael ei wneud mor gyflym ac effeithlon â phosibl a bod cleientiaid yn cael eu hysbysu ynglyn â datblygiadau trwy gydol pob cam o'r trafodiad. Mae Sheila yn ymwybodol o'r ffaith y gall symud cartref fod yn straen ac yn bryderus ar adegau, ac yn anad dim mae gwybod fod rhywun ar ben arall y ffôn i gynorthwyo a chynghori yn gallu helpu i leddfu pryder diangen i gleientiaid.

Mae gan Sheila bolisi "drws agored" ac mae croeso i gleientiaid alw i mewn i'r swyddfa ar unrhyw adeg i drafod eu hanghenion a'u gofynion trawsgludo.

Gellir cysylltu â Sheila ar 01492 641 222 neu drwy e-bost i [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.