X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

sioned mcglory

Sioned Mcglory

Cyfreithiwr

Ymunodd Sioned McGlory â Cyfraith JRL Law yn Hydref 2010 wedi graddio yn y gyfraith a chwblhau’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfraith yn Gaer.

Mae Sioned yn Cyfreithwraig dan Hyfforddiant ers Ebrill 2014 a disgwylir iddi gymhwyso fel Cyfreithwraig ym mis Hydref 2015.

Mi fydd yn ennill profiad mewn sawl maes yn ystod ei hyfforddiant a bydd yn treulio amser yn y tair swyddfa.

Mae Sioned yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hapus i gynghori cleientiaid yn Gymraeg.

Gellir cysylltu ac Sioned McGlory ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.