X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

steve davies

Steve Davies

Cyfarwyddwr

Ymunodd Steve ag Allington Hughes yn 1998 fel cyfreithiwr dan hyfforddiant, ar ôl graddio o Brifysgol Dulyn gyda gradd mewn Athroniaeth. Ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr yn 2000, daeth yn Bartner yn y cwmni yn 2006 ac yna'n gyfarwyddwr yn 2013.

Mae ei waith yn ymwneud yn gyffredinol ag Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau, Ystadau a materion ynghylch gallu meddyliol gan gynnwys materion yn y Llys Gwarchod.

Mae Steve yn aelod llawn o STEP (Cymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau) ar ôl cymhwyso ym mis Medi 2009.

Dyma ychydig o faterion mae Steve wedi delio gyda nhw yn ddiweddar:

* Ystadau gyda asedau mewn nifer o wahanol wledydd.
* Ceisiadau brys yn y Llys Profiant am Ganiatad Profiant Cyfyngedig.
* Actio fel dirprwy ar gyfer nifer o unigolion sydd ddim yn gallu rheoli eu materion oherwydd nad oes ganddyn nhw allu meddyliol llawn.
* Actio mewn ceisiadau am Ewyllysiau Statudol yn y Llys Gwarchod ar gyfer unigolion sydd ddim gyda’r gallu meddyliol i wneud Ewyllys eu hunain.
* Creu Ymddiriedolaethau Anafiadau Personol ar gyfer oedolion sy’n agored i niwed.

Gellir cysylltu ac Steve Davies ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.