X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Stuart Duckett

Stuart Duckett

Cyfreithiwr

Mae Stuart yn Gyfreithiwr yn yr Adran Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau a Phrofiant yn ein swyddfa yng Nghaer. Ymunodd Stuart â Allington Hughes yng Ngorffennaf 2016 ar ôl cymhwyso fel Cyfreithiwr ym Mis Awst 2015.

Cyn ymuno â Allington Hughes, gweithiodd Stuart fel Paragyfreithiwr a Chyfreithiwr dan hyfforddiant yng Ngogledd Cymru, ei ardal enedigol ac arbenigodd mewn gwaith Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau trwy gydol ei hyfforddiant.

Yn fras, mae ei waith yn cynnwys:
  • Paratoi Ewyllysiau, o Ewyllysiau syml i'r rhai sy'n delio â materion cymhleth fel amddiffyn asedau a chynllunio ar gyfer Treth Etifeddu;
  • Paratoi a chofrestru Atwrneiaeth Arhosol;
  • Gweinyddu ystadau; a
  • Materion Llys Amddiffyn.
Bydd Stuart yn dechrau hyfforddiant pellach cyn bo hir i ennill Diploma y Gymdeithas Ymddiriedolaethau ac Ymarferwyr Ystadau (STEP).

Gellir cysylltu ac Stuart Duckett ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.