X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Tammy Hughes

Tammy Hughes

Rheolwr Swyddfa

Ymunodd Tammy âg Allington Hughes ym Mehefin 2015 ar ôl gweithio am dros 6 mlynedd gyda chwmni cyfreithiol arall.

Mae ei chefndir mewn adnoddau dynol ac mae’n aelod cyswllt o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu. Mae ei rôl yn Allington Hughes fel Rheolwr y Practis yn cynnwys pob agwedd ar redeg cwmni cyfreithiol blaengar yn llwyddiannus sydd hefyd yn cynnwys agweddau gweinyddol pob un o'n swyddfeydd.

Mae Tammy hefyd yn gyfrifol am ein achrediadau allanol megis Lexcel a CQS a hi sydd hefyd yn delio â chwynion cleientiaid.

Gellir cysylltu ac Tammy Hughes ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.