X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

tracey powell

Tracey Powell

Gweithredwr Cyfraith Siartredig

Ymunodd Tracey â’r cwmni yn 1988 ar ôl gadael yr ysgol, a chymhwysodd fel cymrawd i Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol yn 2005.

Mae Tracey yn rhan o adran Cyfraith Sifil Allington Hughes, ac mae’n arbennigo ym mhob agwedd ar waith sifil gyda phrofiad arbennig o faterion tai. Mae hi hefyd yn delio gyda chwnsela dyledion ac mae’n Aelod o Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol.

Mae Tracey hefyd yn gweithio ar faterion Cyfraith Teulu, gyda phwyslais penodol ar achosion cam-drin domestig neu aflonyddu. Mae’n aelod o Resolution, cymdeithas ag aelodau sy’n ymroddedig i ddatrys anghydfodau teuluol mewn modd anwrthwynebus.

Mae Tracey yn gyn gyfarwyddwr gwirfoddol Cymorth i Ferched ac mae hi’n dal i fod ar gael i gyflawni gwaith brys yng nghyswllt materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig.

Gellir cysylltu ac Tracey Powell ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.