X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

val stweart

Val Stewart

Aelod Cyfrannog o CILEx

Ymunodd Val â’r cwmni yn 1979 ac mae’n Aelod Cysylltiol o Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol. Mae’n gweithio yn yr adran Ewyllysiau a Phrofiant.

Mae gan Val brofiad eang o faterion Profiant gan gynnwys materion gwerth uchel a materion mwy arferol. Yn ddiweddar bu’n delio gyda mater cymhleth lle bu’n rhaid iddi olrhain nifer o fuddiolwyr yn rhyngwladol.

Gall Val hefyd gynorthwyo gyda Ewyllysiau a Phwerau Atwrnai.

Gellir cysylltu ac Val Stewart ar 01244 312166 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.