X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Arallgyfeirio


Mae’r rhan fwyaf o ffermwyr wedi arallgyfeirio eu busnes ffermio mewn un ffordd neu’r llall. Yn hanesyddol, gwnaethpwyd hyn drwy agor safleoedd carafanau a pharciau gwyliau, a datblygu bythynnod gwyliau ar y fferm. Erbyn heddiw, mae cyfleoedd hefyd yn y sector ynni adnewyddol.

Byddwn yn ystyried a thrafod y dewisiadau gyda chi ac yn eich cynghori ar fanteision ac anfanteision pob un. Gallwn ymdrin â phrynu a gwerthu safleoedd carafanau / parciau gwyliau, prydlesau parciau chalet, prydlesau tir ar gyfer prosiectau adnewyddol ac ati.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.