X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Elusennau a Thrwyddedu


Ydych chi’n Elusen?

Mae gan aelodau Tîm Masnachol Addlington Hughes gynghorwyr arbenigol i gynorthwyo eich elusen â phob agwedd ar ei gwaith. Gallwn eich cynorthwyo i sefydlu a rhedeg yr elusen; gallwn hefyd eich cynorthwyo â materion yn ymwneud â chyflogaeth; iechyd a diogelwch; a Gwerthu / Prynu / Prydlesu Adeiladau. I gael mwy o wybodaeth am sut i sefydlu a rhedeg eich elusen, cysylltwch â Steve Davies neu aelod o’i dîm ar 01978 291000

Ydych chi’n rhedeg Tŷ Trwyddedig?

Mae gan aelodau Tîm Masnachol Addlington Hughes gynghorwyr arbenigol i’ch cynorthwyo â phob agwedd ar Gyfraith Trwyddedu. Gallwn eich cynghori ar newidiadau o ran cyfraith, rheoliadau a gorchmynion Trwyddedu, a’ch cynorthwyo i’w gweithredu.

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.