X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Sector Cyhoeddus


Rydym yn cynorthwyo Awdurdod Lleol a nifer o gynghorau plwyf a chymunedau lleol ar ystod eang o faterion cyfreithiol.

Yn y gorffennol rydym hefyd wedi cynrychioli Bwrdd Iechyd ac rydym yn parhau i ddarparu seminarau a hyfforddiant.

Yn ddiweddar, cawsom ein hail-benodi i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol i Brifysgol Glyndŵr am gyfnod o dair blynedd; roedd hyn yn dilyn proses dendro gystadleuol. Dyma’r ail waith i ni ennill y cytundeb hwn i gyflenwi gwasanaethau cyfreithiol i’r Brifysgol, yn dilyn ein cais llwyddiannus tair blynedd yn ôl yn 2009. Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Glyndŵr:

“Rydym yn falch o barhau â’n perthynas hirdymor gyda Chyfreithwyr Allington Hughes ac rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda nhw dros y tair blynedd nesaf”.

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.