X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Adennill Dyledion


Gall ein tîm profiadol helpu i adennill dyledion sy’n ddyledus i chi. Mae cymorth o’r fath yn amrywio o ddrafftio Llythyr Cyn Gweithredu, a all fod yn ddigon i sicrhau bod eich dyledion yn cael eu hadennill, i gyflwyno a chynnal achos Llys hyd at dreial.

Os bydd angen, byddwn yn drafftio ac yn cyhoeddi hawliad, ac yn eich cynorthwyo i gyflawni Dyfarniad yn erbyn eich dyledwr yn y Llys. Os na fydd eich dyledwr yn setlo’r Dyfarniad hwn, gallwn eich helpu i Orfodi’r Dyfarniad hwnnw.

Lle bo hynny’n briodol, byddwn yn paratoi a chyflwyno Hawliad Statudol ar eich dyledwr ac os na fydd yn talu, gallwn eich cynorthwyo i baratoi a chyflwyno Deiseb Methdaliad neu Ddirwyn i Ben.

Gallwch ddibynnu ar Allington Hughes i roi cymorth a chyngor i chi ar bob cam o’r daith, gan leddfu rhywfaint o’r straen a achosir gan ddyledion.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.